محمدمهدی دانا

محمدمهدی دانا

استراتژیست بازاریابی دیجیتال

درباره من

هیچوقت برای بهترین بودن تلاش نکردم، جذابیتی برایم نداشته. اما همیشه تلاش کردم در مسیری که پیش میروم انتهای مسیر از خودم و تلاشم راضی باشم. از سردرگمی ابتدای جوانی مسیری به سمت دنیای بازاریابی و بازاریابی دیجیتال پیدا کردم و تلاش کردم همیشه یادگیرنده باشم و اگر چیزی میدانم در اختیار دیگران هم قرار دهم. طراحی استراتژی بازاریابی دیجیتال، سئو، طراحی بهینه صفحات فرود و افزایش بهره وری کمپین های دیجیتال را همگی بصورت تجربی و در کار یاد گرفتم. آشنایی خوبی با ابزارهای بازاریابی دیجیتال دارم و هر روز در حال یادگیری هستم.
mmdana-resume-download

دانلود رزومه من

اگر دوست دارید با من در ارتباط باشید...

mmdana phone number

0912-7495216

mmdana email

mmdana.1373@gmail.com

در شبکه های اجتماعی با من در ارتباط باشید ...

آموزش تخصصی دیجیتال مارکتینگ
هیچوقت برای بهترین بودن تلاش نکردم، این برای من افتخار نبوده است. همیشه تلاش کردم در مسیری که پیش میروم انتهای مسیر از خودم و تلاشم راضی باشم. از سردرگمی ابتدای جوانی مسیری به سمت دنیای بازاریابی و بازاریابی دیجیتال پیدا کردم و تلاش کردم همیشه یادگیرنده باشم و اگر چیزی میدانم در اختیار دیگران هم قرار دهم. طراحی استراتژی بازاریابی دیجیتال، سئو، طراحی بهینه صفحات فرود و افزایش بهره وری کمپین های دیجیتال را همگی بصورت تجربی و در کار یاد گرفتم. آشنایی خوبی با ابزارهای بازاریابی دیجیتال دارم و هر روز در حال یادگیری هستم. هیچوقت برای بهترین بودن تلاش نکردم، این برای من افتخار نبوده است. همیشه تلاش کردم در مسیری که پیش میروم انتهای مسیر از خودم و تلاشم راضی باشم. از سردرگمی ابتدای جوانی مسیری به سمت دنیای بازاریابی و بازاریابی دیجیتال پیدا کردم و تلاش کردم همیشه یادگیرنده باشم و اگر چیزی میدانم در اختیار دیگران هم قرار دهم. طراحی استراتژی بازاریابی دیجیتال، سئو، طراحی بهینه صفحات فرود و افزایش بهره وری کمپین های دیجیتال را همگی بصورت تجربی و در کار یاد گرفتم. آشنایی خوبی با ابزارهای بازاریابی دیجیتال دارم و هر روز در حال یادگیری هستم. هیچوقت برای بهترین بودن تلاش نکردم، این برای من افتخار نبوده است. همیشه تلاش کردم در مسیری که پیش میروم انتهای مسیر از خودم و تلاشم راضی باشم. از سردرگمی ابتدای جوانی مسیری به سمت دنیای بازاریابی و بازاریابی دیجیتال پیدا کردم و تلاش کردم همیشه یادگیرنده باشم و اگر چیزی میدانم در اختیار دیگران هم قرار دهم. طراحی استراتژی بازاریابی دیجیتال، سئو، طراحی بهینه صفحات فرود و افزایش بهره وری کمپین های دیجیتال را همگی بصورت تجربی و در کار یاد گرفتم. آشنایی خوبی با ابزارهای بازاریابی دیجیتال دارم و هر روز در حال یادگیری هستم.